HOBOCTN

HOBOCTN

Olga of Kiev

โอลก้า แห่ง เคียฟ ปีเกิดของโอลก้านั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดราวปี c.890–925  โดเปลสคอฟ, เคียฟรัสเซีย (Pleskov, Kievan Rus) โดยนางสืบเชื้อสายมาจากชาวไวกิ้ง (Viking)  เมื่ออายุราว 15 ปี โอลก้าได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชาย อิกอร์ แห่ง เคียฟ (Prince Igor I of Kiev) …

Panic of 1819

วิกฤต 1819 ถูกเรียกว่าเป็นวิกฤตทางการเงินครั้งแรกของสหรัฐฯ โดยลุกลามไปอย่างช้าๆ ตามแนวรัฐผ้าฝ้าย (Cotton Belt) ซึ่งหมายถึงกลุ่ม รัฐทางใต้ของสหรัฐฯ ซึ่งเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการปลูกฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจ  สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ เริ่มต้นมาจากสงครามนโปเลียน (Napoleonic, 1803-1815) ในยุโรป   สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นยังคงเป็นประเทศเกิดใหม่ ที่มีประชากร 22 ล้าน และเศรษฐกิจก็ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญนอกจากฝ้ายแล้ว ได้แก่ ยาสูบและข้าวสาลี โดยที่นิวยอร์ค, …

Sri Lankan economic crisis 2022

การขาดดุลแฝด (twin deficits economy) หรือ หนี้ซ้ำซ้อน (double debt)   คือ การที่ประเทศขาดดุลการค้า (trade deficit) รายได้จากการส่งออกน้อยกว่ารายจ่ายของการนำเข้าสินค้า, และรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ (budget deficit)  เป็นระยะเวลายาวนาน ทำความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการไม่เพียงพอที่จะสร้างรายได้  , การขาดดุลแฝดเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ล่มมาแล้วหลายเคส  ซึ่งในกรณีของศรีลังกา การเมือง นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดผลาด …

William of Rubruck

วิลเลี่ยม แห่ง รูบรัคก์ (William of Rubruck) นักบวชฟรานซิสกัน ในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเขาได้ออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางและเอเชียกลาง บันทึกของเขาเป็นข้อมูลสำคัญที่บอกเรื่องราวของมองโกล  วิลเลี่ยม เกิดในเมืองรูบรัคก์ (Rubrouck, Flanders Country) ในแฟลนเดอร์เคาน์ทรี ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปัจจุบัน ปี ค.ศ.ที่เขาเกิดไม่แน่ชัดแต่ประมาณว่าอยู่ในช่วงปี 1210-1230 1248 วิลเลี่ยมได้ตามเสด็จพระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 …

Nikolai Polikarpov

นิโคไล โปลิการ์ปอฟ (Николай Николаевич Поликарпов) ผู้ออกแบบเครื่องบิน I-15, 1-16 เขาถูกยกย่องอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นราชาแห่งเครื่องบินรบ (King of Fighters) ของสหภาพโซเวียต  โปลิการ์ปอฟ เกิดวันที่ 9 มิถุนายน (28  พฤษภาคม O.S.) 1892 ในลิฟนี่, เขตปกครองออร์โยล (Livny, Oryol …

Vladimir Chelomey

วลาดิมีร์ เชโลมีร์ (Владимир Николаевич Челомея) ผู้ออกแบบจรวดโปรตอน, มิสไซด์ P-70,UR-100 เชโลมีร์ เกิดวันที่ 30 (17 O.S.) มิถุนายน 1914 ในเมืองแชร์เดิลแซ, เขตบริหารลับลิน (Siedlice, Lublin Governorate, Russian Empire)  ซึ่งในเวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรดิรัสเซีย แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศโปแลนด์  หลังจากเชโลมีร์เกิดได้ไม่กี่เดือน …

Don`t copy text!