HOBOCTN

HOBOCTN

Blue Peacock

บลูพีค๊อค (Blue Peacock) เป็นกับระเบิด (land mind) ชนิดระเบิดนิวเคลียร์​ ที่อังกฤษพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี 1950s ในช่วงของสงครามเย็น โดยนำไปวางเอาไว้บริเวณทุ่งราบทางตอนเหนือของเยอรมัน โดยที่กับระเบิดนี้ถูกควบคุมการระเบิด ได้ด้วยการตั้งเวลาล่วงหน้า 8 วัน ,การสั่งผ่านทางสายไฟฟ้าที่ยาว 4.8 กิโลเมตร , และหากมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน บลูพีค๊อค มีน้ำหนัก 7.2 ตัน โดยดัดแปลงมาจากระเบิดนิวเคลียร์ …

Operation Z

Спец операция Z (Special Operation Z) 24 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์สั่งให้เริ่มปฏิบัติการพิเศษ Special Operation (Demilitary and Denazifization) เพื่อสนับสนุน สาธารณรัฐโดเน็ตส์ (Donetsk Republic) และสาธารณรัฐลุกานส์ก (Lugansk Republice) ที่รัสเซียให้การรับรองเอกราช โดยได้ถือเอาพรหมแดนตามรัฐธรรมนูญ หรือแผนที่เดิมเป็นพื้นที่ของรัฐ แต่ว่ามีพื้นที่หลายส่วนกว่าครึ่ง …

Sophie Scholl

โซฟี ชอยล์ (Sophie Magdalena Scholl) สมาชิกกลุ่ม White Rose ซึ่งเคลื่อนไหวต่อต้านนาซีเยอรมัน โซฟี เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 1921 พ่อของเธอชื่อโรเบิร์ต (Robert Scholl) และแม่ชื่อแม็กดาเลน่า (Magdalena Müller) โรเบิร์ตนั้นเป็นผู้ว่าการเมืองฟอร์ชเตนเบิร์ก (Forchtenberg) เขาเป็นนักการเมืองสายเสรีนิยมและเป็นคนที่มักพิพากษ์วิจารณ์นาซี  โซฟี นั้นเป็นลูกคนที่ …

Frederic Louis Norden

เฟรเดริค หลุยส์ นอร์เดน (Frederic Louis Norden) ผู้เขียน Voyage d’Egypte et de Nubie (การเดินทางไปอียิปต์และนูเบีย) นอร์เดน เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 1708 ในโฮลสไตน์-กลุคสตัคต์ (Holstein-Glückstadt) ประเทศเดนมาร์ก 1732 เข้าเรียนที่สถาบันทหารเรือ (Royal Danish …

Don`t copy text!