HOBOCTN

HOBOCTN

Aline Griffith

อลีน กริฟฟิท (Aline Griffith, Countess of Romanones) สายลับ OSS รหัส TIger … ฉายา Princess Spy กริฟฟิท เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 1923 ในนิวยอร์ค (Pearl River, New York) …

Flammarion engraving

ภาพฟลามเมเรียน (Flammarion engraving) ภาพฟลามเมเรียน เป็นภาพแกะสลักบนไม้ ซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของผลงาน แต่ว่าภาพนี้ถูกเรียกว่า Flammarion เพราะว่า ปรากฏครั้งแรกในปี 1888 ในหนังสือ L’atmosphère : météorologie populaire (“The Atmosphere: Popular Meteorology”) ของ คามิลล์ ฟลามเมเรียน (Camille Flammarion) ซึ่งตีพิมพ์ออกมาในฝรั่งเศส …

Camille Flammarion

คามิลล์ ฟลามเมเรียน (Nicolas Camille Flammarion)  นักดาราศาสตร์และนักเขียนชาวฝรั่งเศส เฟลมมาเรียน เป็นดาราศาสตร์และนักเขียนแนวหน้าในยุคสมัยของเขา และยังเป็นผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และลัทธิต่างๆ เขามีผลงานเขียนกว่า 60 เรื่อง ฟลามเมเรียน เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1842 ในคอมมูนชื่อ มอนตินี เรอ วัว, โอต์ มาร์น (Montigny-le-Roi, …

Bodhidharma (Da Mo)

พระโพธิธรรม (Bodhidharma, 菩提達摩) หรือ ตั๊กม้อ (Damo, 達摩) พระโพธิธรรม หรือ  ตั๊กม้อ มีชีวิตอยู่ระหว่างศตวรรษที่ 5-6  เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำเอาพุทธนิกาย ฉาน (禪宗, Chán) หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า นิกายเซน (Zen) เข้าไปเผยแพร่ในประเทศจีน  ประวัติของตั๊กม้อนั้นไม่ชัดเจน แต่ว่ามีอยู่สองความเชื่อหลัก คือ 1. บอกว่าตั๊กม้อเป็นชาวเปอร์เซีย …

Tale of Two Brothers

Tale of Two Brothers เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเขาไว้บนกระดาษปาไปรัส ดี ออร์บินีย์ (Papyrus D’Orbiney) ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิทธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) เป็นเทพนิยายที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของฟาโร์ เซติ ที่ 2 (Pharoah Seti II) ซึ่งพระองค์ครองราชระหว่างปี 1200-1194 ในราชวงศ์ที่ 19 ของอียิปต์ Tale …

Fernão Mendes Pinto 

เฟนโนม เมนดัส เพนโต (Fernão Mendes Pinto) นักเดินทางชาวโปตุเกส ผู้เขียน Pilgrimage เพนโต เกิดในปี 1509 ในมอนทีเนอร์ โอ ดาโฮ (Montemor-o-Velho) โปตุเกส ครอบครัวของเขามีฐานะยากจน  เพนโต มีพี่น้องผู้ชายอีกสองคน และพี่น้องผู้หญิงสองคน  1521 ลุงของเขาได้พาเพนโตย้ายมายังเมืองลิสบอน (Lisbon) เพื่อหางานทำ …

Description du Royaume Thai ou Siam บทที่ 2  หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม

หมายเหตุ แปลจากหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam เขียนโดย Jean-Baptiste Pallegoix (ฌอง-แบพติสต์ ปาลเลอกัวซ์) พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1854 บทที่ 2 หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม หัวเมืองบริวารของสยาม ได้แก่ ตรังกานู (Tringanu) กาลันตัน (Kalantan) ปาตานี …

Don`t copy text!