The Yiwu Zhi (异物志) อี้วู่จือ (异物志) หรือ บันทึกสิ่งของจากต่างชาติ (The Record of Foreign Matters ) หรือ บันทึกของหายาก (Records of Rarities) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดย หยาง ฟู (杨孚,Yang Fu) ซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนักของฮั่นตะวันออก ( Eastern Han Dynasty, 23-220 AD) หนังสือนี้บันทึกถึงสิ่งต่างๆ หลายอย่างอาทิเรื่องของ พืช (ฝ้าย, สำลี, โพธิ์, มินต์เกาหลี) , ผัก, ผลไม้ (มะพร้าว, มะกอก, อาร์บุตัส, อ้อย) , สัตว์ (กอริลล่า, ช้าง, แรด, ลิง, นกยูง) , แมลง, และปลา รวมถึงเรื่องเรืองราวของคนพื้นเมือง, วัฒนธรรม  มันเทศ (Sweet Potato) ในประเทศจีนมาจากไหน ? มันเทศ (Ipomoea Batatas L.) หรือในภาษาจีนเรียก กันชู (甘薯, gānshǔ) ข้อมูลที่ยอมรับกันทั่วไปบอกว่าเข้ามาในประเทศจีนในช่วงปลายราชวงศ์หมิง (Ming dynasty, 1368-1644) แต่นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่ามันเทศมีอยู่ในประเทศจีนอยู่แล้ว โดยอ้างจาก หนังสืออี้วู่จือ ที่ หยาง ฟู…