Psychology
Psychology

Charlie Munger

ชาลี มันเจอร์ (Charlie Thomas Munger) รองประธาน Berkshire Hathaway ชาลี เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1924 ในเมืองโอมาฮ่า,เนบรัสก้า (Omaha, Mebraska) ชาลี ทำงานที่ Buffett & Son เป็นร้านขายของชำที่ปู่ของบัฟเฟตเป็นเจ้าของ1941 เขาเรียนคณะคณิตศาสตร์ ที่มหาวทิยาลัยมิชิแกน (University …

Robert Sternberg

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Jeffrey Sternberg) Triangular theory of Love โรเบิร์ต เกิดในนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1949 ในครอบครัวชาวยิว ตั้งแต่วัยเด็กโรเบิร์ตมีปัญหาโรคเครียดจากการทำแบบทดสอบ (test anxiety) มักจะทำคะแนนได้ไม่ดีเวลาทำแบบทุดสอบ แต่เมื่อเขานำข้อสอบอันเดียวกันไปทำในห้องที่มีนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเา เขากลับทำแบบทดสอบได้มีคะแนนที่สูงกว่า เขาจึงสงสัยว่าแบบคำถามนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้วัดความสามารถและความรู้ของเขาได้อย่างแท้จริง ต่อมาเขาจึงได้พัฒนาแบบทดสอบของตัวเอง …

Richard Bandler

ริชาร์ด แบนดเลอร์ (Richard Wayne Bandler) ผู้ร่วมคิดค้น Neuro-Linguistic Programming (NLP) ร่วมกับ จอห์น กรินเดอร์ (John Grinder) แบนดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1950 ในทีเน็ค์ก, นิว เจอร์ซีย์ (Teaneck, New Jersey) …

Stanley Milgram

สแตนลีย์ มิลแกรม (Stanley Milgram) นักจิตวิทยา ที่รู้จักมากจากการทดลองเรื่อง  experiment of obedience มิลแกรม เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1933 ในเมืองนิวยอร์คซิตี้, ยิวยอร์ค สหรัฐ ครอบครัวของเขาเป็นชาวยิว พ่อของเขาเกิดในฮังการี ชื่อซามูเอล (Samuel Milgram) และแม่มาจากโรมาเนีย ชื่ออเดล (Adele) …

Kurt Lewin

เคิร์ต เลวิน (Kurt Tsadek Lewin) บิดาแห่งจิตวิทยาสังคม (father of modern social psychology) เลวินเกิดเมื่อวันที่  9 กันยายน 1890 ในโปเซ่น, ปรัสเซีย (Posen Province, Prussia) ปัจจุบันอยู่ในพรหมแดนของประเทศโปแลนด์  ครอบครัวของเขามีเชื้อสายยิว พ่อชื่อเลฟโปล์ด (Leopold Lewin) …

Christian von Ehrenfels

) คริสเตียน เอเรนเฟลส์  (Maria Christian Julius Leopold Karl, Freiherr von Ehrenfels)  Gestalt psychology  เอเรนเฟลส์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1859 ในโรดวน (Rodaun) ใกล้กับกรุงเวียนนา,  ออสเตรีย  พ่อของเขาชื่อ บรันน์ (Brunn …

William Stern

วิลเลี่ยม สเติร์น (William Louise Stern) ผู้กำเนิดการทดสอบ IQ (Intelligence Quotient) และจิตวิทยาความแตกต่าง (Differential psychology) สเติร์น เกิดในเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 1871 ครอบครัวของเขามีเชื้อสายยิว พ่อของเขาชื่อซิกิสมันด์ (Sigismund Stern) และแม่ชื่อโรซ่า (Rosa) 1893 …

Lev Vygotsky

เลฟ วิก๊อตสกี้ (Лев Семёнович Выготский) นักจิตวิเคราะห์ เกิดในเมืองออร์ช่า, เบลารุส , จักรวรรดิรัสเซีย (Orsha) เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 1896 ( 5 พ.ย. OS) ในครอบครัวชาวยิว พ่อของเขาชื่อซิมคา (Simcha) ซึ่งวิก๊อตสกี้ใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน ชื่อ …

Wilhelm Wundt

วิลเฮล์ม วันต์ (Wilhelm Maximilian Wundt) บิดาแห่งวิชาจิตวิทยา  วันเกิดในบาร์เดน (Neckarau, Baden) วันที่ 16 สิงหาคม 1832 เป็นลูกของแม็กซิมิเลี่ยน วันต์ (Maximilian Wundt) กับมาเรีย อาร์โนล์ด (Marie Frederike Arnold) 1851 เข้าเรียนด้านการแพทย์มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (University of Heidelberg) …

Don`t copy text!