Laotian war
Laotian war

James William Lair

เจมส์ แลร์ (James William Liar หรือ Bill Liar) เจ้าหน้าที่ CIA มีบทบาทในช่วงสงครามลาว, สงครามเวียดนาม แลร์ เกิดวันที่ 4 กรกฏาคม 1924 ในฮิลตัน, โอกลาโฮม่า (Hilton, Oklahoma) ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  ตอนสามขวบครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่ที่บอร์เกอร์, เท็กซัส (Borger, …

Don`t copy text!