เถา เฉฉิน (曹雪芹, Cao Xueqin) ผู้เขียน Dream of the Red Chamber (ความฝันในหอแดง) หนึ่งในสี่วรรณกรรมศลาสสิคของจีน เถาเฉฉิน เกิดในปี 1715 หรืออาจจะปี 1724  พ่อของเขาคือเถา ฟู่ (曹頫, Cao Fu)  ครอบครัวของเขาเป็นชาวฮั่น แต่ว่าสมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในกองทัพธงขาว (Plain White Banner) ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดเหล่าทัพของแมนจู ซึ่งกองทัพธงขาวเป็นหน่วยทหารที่ขึ้นตรงกับจักรพรรดิ  ปู่ของเถาเฉฉิน นั้นชื่อ เถา หยิน (Cao Yin) เขาเป็นเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กกับจักรพรรดิคังซี (Kangxi Emperor) ในขณะที่แม่ของเถาหยิย ชื่อ แม่นางซุน (Lady Sun) ก็เป็นแม่นมของคังซี ต่อมาเมื่องคังซีขึ้นเป็นจักรพรรดิ สามีของแม่นางซุน ชื่อเถา ซี (Cao Xi) ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมม่อนไหมหลวง ในเมืองเจียงหนิง (Jiangning)  1684 เมื่องเถาซี เสียชีวิต เถาหยิน ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมหม่อนไหมหลวงต่อมาจากบิดา ซึ่งนอกจากงานประจำในฐานะทหารแล้ว เถาหยินยังชอบสะสมหนังสือ และแปลตำราจีนคลาสสิคไปเป็นแมนจู  1712 เถาหยินเสียชีวิต  หลังจากนั้นเถา หยี (曹顒, Cao Yong) ลูกชายคนเดียวของเถาหยิน ก็ได้รับผิดชอบงานต่อจากบิดา 1715 เมื่อ เถาหยี เสียชีวิต จักรพรรดิคังซี ก็ได้ประทานพระราชานุญาตให้ตระกูลเกา เถา ฟู่ (พ่อของเถาเฉฉิน)…