<span class="vcard">Cheka Aisya</span>
Cheka Aisya

Blue Peacock

บลูพีค๊อค (Blue Peacock) เป็นกับระเบิด (land mind) ชนิดระเบิดนิวเคลียร์​ ที่อังกฤษพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี 1950s ในช่วงของสงครามเย็น โดยนำไปวางเอาไว้บริเวณทุ่งราบทางตอนเหนือของเยอรมัน โดยที่กับระเบิดนี้ถูกควบคุมการระเบิด ได้ด้วยการตั้งเวลาล่วงหน้า 8 วัน ,การสั่งผ่านทางสายไฟฟ้าที่ยาว 4.8 กิโลเมตร , และหากมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน บลูพีค๊อค มีน้ำหนัก 7.2 ตัน โดยดัดแปลงมาจากระเบิดนิวเคลียร์ …

Operation Z

Спец операция Z (Special Operation Z) 24 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์สั่งให้เริ่มปฏิบัติการพิเศษ Special Operation (Demilitary and Denazifization) เพื่อสนับสนุน สาธารณรัฐโดเน็ตส์ (Donetsk Republic) และสาธารณรัฐลุกานส์ก (Lugansk Republice) ที่รัสเซียให้การรับรองเอกราช โดยได้ถือเอาพรหมแดนตามรัฐธรรมนูญ หรือแผนที่เดิมเป็นพื้นที่ของรัฐ แต่ว่ามีพื้นที่หลายส่วนกว่าครึ่ง …

Sophie Scholl

โซฟี ชอยล์ (Sophie Magdalena Scholl) สมาชิกกลุ่ม White Rose ซึ่งเคลื่อนไหวต่อต้านนาซีเยอรมัน โซฟี เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 1921 พ่อของเธอชื่อโรเบิร์ต (Robert Scholl) และแม่ชื่อแม็กดาเลน่า (Magdalena Müller) โรเบิร์ตนั้นเป็นผู้ว่าการเมืองฟอร์ชเตนเบิร์ก (Forchtenberg) เขาเป็นนักการเมืองสายเสรีนิยมและเป็นคนที่มักพิพากษ์วิจารณ์นาซี  โซฟี นั้นเป็นลูกคนที่ …

Frederic Louis Norden

เฟรเดริค หลุยส์ นอร์เดน (Frederic Louis Norden) ผู้เขียน Voyage d’Egypte et de Nubie (การเดินทางไปอียิปต์และนูเบีย) นอร์เดน เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 1708 ในโฮลสไตน์-กลุคสตัคต์ (Holstein-Glückstadt) ประเทศเดนมาร์ก 1732 เข้าเรียนที่สถาบันทหารเรือ (Royal Danish …

Godesberg Program

Godesberg Program (Godesberger Programm, 1959-1989) เป็นแผนนโยบายใหม่ของพรรค Social Democratic Party of German (SPD) ซึ่งแผนนโยบายนี้ได้รับการรับรองจากสมาชิกของพรรคในวันที่  15 พฤศจิกายน 1959 ในที่ประชุมสามัญของพรรคที่จัดขึ้นในเมืองแบดโกเดสเบิร์ก (Bade Godesberg)  Godesberg Program เป็นการเปลี่ยนแนวคิดรากฐานหลายประการของพรรค SPD ซึ่งเป็นพรรคที่มีรากฐานจากแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่ง …

Big Tent

Big Tent หรือ a catch-all party เป็นแนวคิดรูปแบบหนึ่งของพรรคการเมืองสามารถรวมรวบเอาคนที่มีจุดยืน, อุดมการณ์ ,,​ ภูมิหลังทางการเมืองที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกัน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์, สังคมนิยม, อนุรักษ์นิยม หรือมีชนชั้นใดทางสังคมก็ตาม ซึ่งแนวคิดเรื่องการเมืองแบบ Big Tent นั้นเกิดจากบนความเรื่อง The Trasformation of the Western Party Systems …

Kenesary Kasymov

เคเนซารี คาซีมอฟ (Кенесары хан, Кунесары Кусымов, Kenesary Kasymov ) ข่านองค์สุดท้ายของคาซัคฯ  คาซีมอฟ เกิดในปี 1802 ในรัฐข่านชุซกลาง (Middle Zhuz Khanate) ซึ่งเป็นรัฐข่านที่กินอาณาบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ๋ของตอนกลางและตะวันออกของคาซัคสถานปัจจุบัน ปัจจุบันสถานที่ที่คาซีมอฟเกิดอยู่บริเวณเขตอัคโมลา (Akmola region) ประเทศคาซัคสถานปัจจุบัน  ในขณะนั้นซุซตอนกลางเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย คาซีมอฟเป็นโอรสของสุลต่านคัสซิม (Kassim …

Sergey Lebedev

เซอร์เกย์ เลเบเดฟ (Сергей Алексеевич Лебедев) เลเบเดฟ เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 1902 (20 ตุลาคม O.S.) ในนิซนี นอฟโกร๊อด (Nizhny Novgorod) พ่อของเขาชื่ออเล็กซี (Alexie Ivanovich Lebedev) มีอาชีพเป็นครูและนักเขียน และแม่ชื่ออนาสตาเซีย (Anastasia Petrovna …

Don`t copy text!