Peste des Petits Ruminants virus
Peste des Petits Ruminants virus

Peste des Petits Ruminants virus

เว็บไซด์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  เผยแพร่เอกสารเตือน ถึงการระบาดของไวรัสในปศุสัตว์ ชนิดร้ายแรงมาก

เรียกว่า Peste des Petits Ruminants virus หรือชื่อย่อ PPR http://www.fao.org/docrep/003/x1703e/x1703e00.htm

PPR virus เป็นโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อย่าง แพะ และแกะ สัตว์ที่ติดเชื้อมีอัตราการตายสูง 20-90 เปอร์เซ็นต์ สัตว์จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัสแล้ว 2-6 วัน แพะแกะที่อายุไม่เกิน 2 ปี มีอัตราเสียชีวิตสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
อาการหลังจากนั้น อาการของสัตว์ที่ติดเชื้อ ระยะแรก อุณหภูมิในช่องขับถ่ายสูง 40-41 เซลเซียล มีอารมณ์เซื่องซืม คล้่ายจะหลับ ขนตั้ง มีน้ำใส ไหลจากดวงตา จมูก หลังจากนั้นอีกวันสองวันจะมีน้ำเหลือง มีกลิ่นเหม็นจากลมหายใจ และเยื่อมาปิดที่ตา จมูก และตามกลีบของสัตว์ สัตว์จะเสียชีวิตภายใน 7-10 วันอาการทั่วไปอาจคล้ายกับโรคปากเท้าเปื่อย( foot-and-mouth disease) โรคลิ้นม่วง, (bluetongue or contagious ecthyma) และโรครินเดอเพส (Rinderpest) การแยกไวรัสทำได้โดยห้องปฏิบัติการบางแห่งเท่านั้นในตอนนี้

ขณะนี้ PPR ไวรัสกำลังระบาดหนักอยู่ในอัฟริการ ขณะนี้กำลังมีการทดลองใช้วัคซีนในประเทศแทนซาเนีย และควบคุมไม่ให้การระบาดกระจายในวงกว้างไปยังประเทศใกล้เคียง อย่าง มาลาวี โมแซมบิค ซึ่ีงกังวลกันว่า ปศุสัตว์กว่า  50 ล้านตัวจะได้รับเชื้อนี้เข้าไป ซึ่งแม้ว่าโรคจะยังไม่พบการระบาดในมนุษย์ แต่ก็จะมีผลกระทบต่อ วิกฤตอาหาร ซึ่งแพะและแกะเป็นอาหารหลักในภูมิภาค นอกจากนั้นวัวหรือควายสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่อัตราการเสียชีวิตยังไม่สูงเท่าแกะหรือแพะ

Leave a Reply

Don`t copy text!