Nadezhda Plevitskaya

นาเดซด้า เปลวิตสกาย่า (Надежда Васильевна  Плевицская) นักร้อง, สายลับ นาเดีย (Nadezhda Vinnikova) เกิดวันที่ 17 มกราคม 1884 ในหมู่บ้านวินนิโกโว่, คูร์สก์ (Vinnikovo, Kursk) ครอบครัวของเธอเป็นเกษตรกร พ่อชื่อว่าวาสิลี…

Continue Reading →

Adolf Tolkachev

อดอล์ฟ โตลกาเชฟ (Адольф Георгиевич Толкачёв) วิศวกรรัสเซียที่ขายข้อมูลลับทางทหารให้กับซีไอเอ โตลกาเชฟ เกิดวันที่ 6 มกราคม 1927 ในอัคตูบินส์ก, คาซัคสถานโซเวียต (Akyubinsk, Kazakhstan SSR) แต่ว่าพออายุได้สองปีครอบครัวของเขาก็ย้ายมาอยู่ในมอสโคว์ 1948 เข้าเรียนที่สถาบันคาร์คอฟโพลีเทคนิค (Kharkov…

Continue Reading →