Karl Marx

คาร์ล มาร์กซ (Karl Heinrich Marx)   ผู้เขียน The Capital มาร์กซเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 1818 ที่เมืองเทรียร์ (Trier) จังหวัดโลเวอร์ไรน์ (Lower Rhine) ประเทศปรัสเซีย (Kingdom of Prussia) ครอบครัวของเขาเป็นคนยิว มาร์ชเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องห้าคน …

Continue Reading →