เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน ลอเรนซ์ (Edward Norton Lorenz) Father of Chaos theory ลอเรนว์ เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 1917 ในคอนเนคติคัต, สหรัฐฯ (West Hartford, Connecticut) พ่อของเขาชื่อเอ็ดเวิร์ด (Edward Henry Lorenz) เป็นวิศกร อยู่ที่ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ส่วนแม่ชื่อเกรซ (Grace Norton)  1938 จบปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์จากดาร์ทเมาธ์ คอลเลจ (Dartmouth College)  1940 จบปริญญาโทคณิตศาสตร์ จากฮาร์วาร์ด (Harvard)  1940s ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 เขาทำงานเป็นนักพยากรณ์อากาศให้กับ USAAC (United States Army Air Corps) หน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งการทำงานด้านพยากรณ์อากาศ ทำให้หลังจากปลดประจำการณ์แล้วเขาจีงได้เลือกที่จะเรียนต่อทางด้านอุตุนิยมวิทยา 1943 ได้รับปริญญาโท จากเอ็มไอที สาขาอุตุนิยมวิทยา 1948 จบปริญญาเอกจาก MIT สาขาอุตุนิยมวิทยา โดยได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “A Method of Applyin gthe Hydrodynamic and Thermodynamic Equation to Atmospheric Models” ซึ่งพยายามจะพยากรณ์การเคลื่อนที่ของพายุ หลังเรียนจบเขาก็ได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัยที่…