Chris Lattner

คริส แลตต์เนอร์ (Chris Lattner) ผู้พัฒนา LLVM,  Clang, Swift คริส เกิดในปี 1978 ในสหรัฐฯ  1996 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ (University of Portland) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2000 ต่อปริญญาโท-เอก…

Continue Reading →

Gleb Lozino-Lozinskiy

เกล็บ เยฟกีนิเยวิช โลซีนา-โลซินสกี้ (Глеб Увгеньевич Лозино-Лозинский) หัวหน้าทีมออกแบบ Buran  เกล็บ เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 1909 ในเคียฟ, ยูเครน, จักรวรรดิรัสเซีย  ต่อมาครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่ในครีเมนชุก (Kremenchuk) เป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสตร์ในรัสเซีย และเกล็บได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคครีเมนชุก…

Continue Reading →

Jacques Derrida

แฌ็ค เดอร์ริด้า (Jacques Derrida)  Deconstruction แฌ็ค เกิดวันที่ 15 กรกฏาคม 1930 ในเอล แบร์, อัลจีเรีย (El Biar, Algeria) ขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ครอบครัวของเขาเชื้อสายยิว (Sephardic Jew)…

Continue Reading →