จอห์น เวสต์วิก (John Westwyk) ผู้เขียน Equatiorie of the Planetis จอห์นเกิดในครอบครัวของเกษตรกร ในอังกฤษ ราวปี c.1350 บ้านของเขาอยู่ห่างจากวิหารเซนต์ อัลเบนส์ (St Albans Abbey) ราวสองไมล์ วัยเด็กของจอห์นเขาจึงเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนของวิหารแห่งนี้  ต่อมาราวปี 1360s-1370s เขาก็ได้บวชเป็นนักบวชที่วิหาร c.1380 ย้ายมาอยู่ที่วิหารในไทน์เมาท์ (Tynemouth)  c.1383 เข้าร่วมในสงครามเดสเพนเซอร์ครูเซด (Despenser’s crusade)  ซึ่งเป็นการรบระหว่างฝ่ายบิชอฟเฮนรี่ เล เดสเพนเซอร์ (Henry le Despenser) แห่งอังกฤษ กับฝ่ายสนับสนุนแอนตีโป๊ป เคลเมนต์ ที่ 7 (Antipop Clement VII)  ซึ่งฝั่งอังกฤษนั้นให้การสนับสนุนพระสันตะปาปาเออร์บัน ที่ 6 (Pope Urban VI) จากโรม  แต่ว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแอนตี้โป๊ป เคลเมนต์ ที่ 7   ซึ่งในสงครามครั้งนี้ฝ่ายอังกฤษแพ้ และต้องถอยทหารกลับไป  c.1393 เริ่มเขียนแบบร่าง Equatorie of the Planetis ซึ่งใช้สร้างเอควอโทเรียม (Equatorium) อุปกรณ์ซึ่งใช้หาพิกัดดวงดาวของตัวเองขึ้นมา c.1397 ข่วงปันปลายชีวิตของเขา สันนิษฐานว่าจอห์นกลับมาอยู่ที่วหารเซนต์ อัลเบนส์  c.1400 เสียชีวิต 1951 เดเรก ปรินซ์ (Derek de Solla Price)…