Viktor Chernomyrdin

วิคเตอร์ เชอรโนมีร์ดิน เสียชีวิต แล้ว วานนี้ 3 พฤศจิกายน 2010 ด้วยวัย 72 ปี เชอรโนมีร์ดิน เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำมัน ก๊าซพรอม ของรัสเซีย เป็นผู้มีส่วนในการประคับประคองรัสเซียในยุคเยลต์ซิน หลังการสลายของโซเวียต ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัสเซียระหว่างปี 1992-1998 เป็นนายกที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด…

Continue Reading →

Rusnano’s Forum 1-3 Nov

การประชุมนาโนเทคโนโลยีนาโน โดยบริษัทรัสนาโน เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติที่มอสโคว์ 1 -3 พฤศจิกายน Rosnano (www.rusnano.com) เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหากำไร ของรัฐบาลรัสเซีย โดยทำหน้าที่ลงทุน ร่วมทุน ให้เงินทุนกับบริษัทที่ทำการวิจัย และผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านนาโนเทคโนโลยี ก่อตัั้งตั้งแต่ปี 2007 ถือเป็นกุญแจสำคัญของเศรษรฐกิจของรัสเซีย หลังวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นแนวหน้าในแผน…

Continue Reading →

Russia open for Renault-Nissan

รัสเซียเปิดทางให้ บริษัทรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศส Renault-Nissan เข้าซื้อกิจการบริษัท AvtoVAZ ในสัดส่วนถึง 50% ได้ จากปัจจุบันที่เรโนล์นิสสันได้ถือหุ้นใน AvtoVAZ อยู่แล้ว 25% AvtoVAZ เป็นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ Lada ในรัสเซีย

Continue Reading →

Medvedev visit Kuril Island

ประธานาธิบดี เมดเวเดฟ บินถึงเกาะคุชานีร์ (Kunashir Island) เกาะหนึ่งในหมู่เกาะคูริล ซึ่งอยู่ด้านใต้สุด ซึ่งญี่ปุ่นพยายามอ้างกรรมสิทธิ ซึ่งทำให้สองประเทศไม่สามารถทำสนธิสัญญาสันติภาพกันได้ตั้งแต่ปี 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ โซเวียตเคยเสนอที่จะคืนเกาะ 2 เกาะ ให้ญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นปฏิเสธและอ้างกรรมสิทธิในเกาะ 4 เกาะในหมู่เกาะคูริน…

Continue Reading →